ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพิงสันมหาพล 1

E-Fix ช่าง 24 ชั่วโมง ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ houzzMate แหล่งหาช่าง ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพิงสันมหาพล อ.แม่แต่ง จ.เชียงใหม่ โดยกิจกรรมเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ซึ่งในกิจกรรมนี้ ทีมช่าง E-Fix ของเรา ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ในขั้นตอนของการ เข้าไปตรวจสอบสภาพของอาคาร หลังจากได้รับการประสานงานจาก houzzMate ว่า สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ต้องการความช่วยเหลือทางด้านงานช่าง เพื่อไปแก้ไขปัญหาสภาพความเป็นอยู่ภายในห้องพักของอาคารเรือนนอน ที่มีปัญหาเรื่องความร้อน และกลิ่น หลังจากเราตรวจสอบแล้วพบว่า วิธีการที่จะช่วยได้ก็คือ การติดตั้งพัดลมและพัดลมดูอากาศเข้าไปภายในห้องพักนั้น แต่ก็ติดในเรื่องของสภาพสายไฟ และจุดเชื่อมต่อที่มีอายุการใช้งานมานาน หากติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปเลย เกรงว่าจะไม่มีความปลอดภัยในกรใช้งาน ดังนั้นเราจึงเสนอให้ เพิ่มงานในส่วนการเดินสายไฟใหม่ ในแบบร้อยท่อ เพื่อความปลอดภัย และความเรียบร้อยเข้าไป

ท่านที่สนใจสามารถรับชมจากคลิปด้านล่างได้ ว่าในครั้งแรกที่เราเดินทางไปทำกิจกรรมนี้ มีอะไรบ้าง

 

เป็นบันทึกอีกหน้าหนึ่งของทีมงานช่าง E-Fix ช่าง 24 ชั่วโมง ที่ทำให้เรารู้สึกภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกรช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน

By | 2018-08-24T12:18:49+00:00 August 24th, 2018|ข่าวสารกิจกรรม|