แบบฟอร์มสมัครช่างซ่อมอาคารสถานที่

ช่างที่สนใจร่วมงานกับ E-Fix ช่าง 24 ชั่วโมง โปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เพื่อให้ E-Fix สามารถติดต่อกลับและดำเนินการแนะนำรายละเอียดในการร่วมงานและนำเสนองานตามความถนัดของท่านได้อย่างเหมาะสม