E-Fix Motors Service บริการ ซ่อมรถ 24 ชั่วโมง

ให้บริการ ซ่อมรถยนต์ และ ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ เชียงใหม่ 24 ชั่วโมง

 

บริการ ซ่อมรถ 24 ชั่วโมง จาก E-Fix

สายด่วนโทร : 093-161-5000

หรือติดต่อผ่าน Lind ID : @efix

 

 

E-Fix Motors Service เป็นบริการ ซ่อมรถ 24 ชั่วโมง เป็นบริการรูปแบบใหม่ของ E-Fix เกิดขึ้นจากที่เราได้รับการติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องว่ามีความต้องการช่างในงาน ซ่อมรถ ทั้งงานซ่อมรถยนต์ และ ซ่อมมอเตอร์ไซค์ แต่ หาช่าง ที่วางใจในมาตรฐานได้ยาก E-Fix เล็งเห็นถึงความต้องการในส่วนนี้ และเรา ซึ่งเป็นผู้มีพันธกิจในงานให้บริการช่างคุณภาพตลอด 24 ชั่วโมง จึงได้พัฒนาการบริการนี้ขึ้นเพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการงาน ซ่อมรถ ซึ่งเราเน้นไปที่รูปแบบการทำงานอย่างมืออาชีพ ได้มาตรฐาน และวางใจได้ในบริการ

 

“ในเบื้องต้น E-Fix เริ่มเปิดให้บริการ ซ่อมรถยนต์ เชียงใหม่ และ ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ เชียงใหม่ และจะมีการขยายเขตพื้นที่การบริการออกไป เพื่อรองรับความต้องการของผู้ที่ต้องการ ความช่วยเหลือในงานบริการ ซ่อมรถ 24 ชั่วโมง ที่วางใจได้ในคุณภาพและมาตรฐาน”

 

ทีมช่าง ซ่อมรถ 24 ชั่วโมง ของ E-Fix เป็นช่างที่ได้เข้ามาร่วมงานในฐานะ พาร์ทเนอร์ กับเรา ช่างทุกคนได้ผ่านการคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ทักษะในด้านงาน ซ่อมรถ ว่าเป็นช่างที่มีความชำนาญ และเชื่อมั่นได้ในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ยังเป็นช่างที่พร้อมออกไปให้บริการในเขตพื้นที่ต่างๆ ที่เขาประจำอยู่ ซึ่งเราจะเพิ่มพื้นที่ให้บริการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้บริการช่างคุณภาพ ได้มาตรฐานของท่านที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือ ต้องการงานบริการซ่อมแซมแก้ไขรถจากเรา

 

รูปแบบในการให้บริการ ซ่อมรถ 24 ชั่วโมง

เน้นการติดต่อประสานงานที่ง่าย และติดต่อ หาช่างซ่อมรถ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อมีความต้องการใช้บริการ ช่างซ่อมรถ 24 ชั่วโมง เพียงติดต่อแจ้งปัญหามา ทีมงานของ E-Fix จะทำการประสานงานหาช่างในพื้นที่ใกล้กับที่อยู่ และแจ้งกลับให้ผู้รับบริการทราบว่าจะมีช่างคนไหนเดินทางไปให้บริการและคอยประสานงานจนเสร็จสิ้น ทำให้การใช้บริการสะดวกและมั่นใจได้ในการดำเนินงานของช่าง

ท่านที่ประสบปัญหา ต้องการบริการ ซ่อมรถยนต์ เชียงใหม่ 24 ชั่วโมง หรือ ต้องการความช่วยเหลือในการ ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ เชียงใหม่ 24 ชั่วโมง สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ของท่านมาได้ เรามีทีมงานแอดมินที่พร้อมรับการติดต่อของท่านตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมที่จะจัดหาทีมช่าง ซ่อมรถ 24 ชั่วโมง ให้กับทุกๆ ท่านที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรา

 

 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ บริการซ่อมรถ 24 ชั่วโมง