E-Fix ผู้ให้บริการด้านงานช่างไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ งานตัดหญ้า ดูแลสวน และงานทำความสะอาด ในรูปแบบบริษัทที่มีมาตรฐาน กำลังขยายพื้นที่การให้บริการออกไปเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีผู้ใช้บริการเรียกร้องเข้ามา ที่ต้องการ ช่างใกล้บ้าน ที่วางใจได้ทั้งในเรื่องมาตรฐาน ทักษะฝีมือในการทำงาน ความน่าเชื่อถือในเรื่องความปลอดภัย ตลอดจนถึงการรับประกันหลังงานเสร็จ ในขณะนี้ E-Fix เปิดให้บริการแล้วในพื้น จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ท่านที่กำลังมอง หาช่างเชียงใหม่ หรือ กำลังค้นหาช่างลำพูน สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดการบริการของแต่ละพื้นที่ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

หาช่างลำพูน
หาช่างเชียงใหม่