โปรสว่างดั่งใจ สั่งมาเราจะไป

 

เหมาะสำหรับ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรม หรือกิจการที่ใช้ไฟจำนวนมากในการตกแต่ง

สถานประกอบการที่ต้องการลดภาระงานในการเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตน  ต้องการความรวดเร็ว สามารถเลือกเวลาได้ตามที่สะดวก

 

 • หมดปัญหาจุกจิกวุ่นวายในการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างด้วยตัวเอง  
 • สามารถเลือกนัดวันเปลี่ยนหลอดไฟได้ตามความสะดวก
 • มีทีมช่างให้บริการอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานงานช่าง
 • ฟรี การตรวจเช็คการกินไฟของแต่ละพื้นที่ให้

 

จำนวนหลอดไฟแสงสว่างในสถานประกอบการ

ราคาเหมาให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟต่อเดือน

1- 5  หลอด

600 บาท

6 – 10  หลอด

1,120 บาท

11 – 20  หลอด

2,160 บาท

21 – 30  หลอด

3,120 บาท

31 – 50  หลอด

4,800 บาท

51 – 100 หลอด

8,800 บาท

101 – 150 หลอด

12,000 บาท

151 – 200 หลอด

15,200 บาท

 

เงื่อนไข

 • ชำระค่าบริการหลังงานเสร็จ
 • นัดหมายกำหนดวันที่แน่นอนในการเข้าไปให้บริการ

 

หมายเหตุ

 • อัตรานี้คิดเฉพาะในส่วนค่าบริการ ยังไม่รวมค่าวัสดุ หลอดไฟ โคม และวัสดุอื่น
 • สามารถจัดหาวัสดุเองได้ ในกรณีให้ E-Fix จัดหา คิดค่าจัดหาเพิ่ม 10% จากราคาวัสดุ
 • ไม่รวมการเปลี่ยนหลอดไฟในจุดที่ขึ้นลงด้วยบันไดไม่ได้ จะประเมินราคาเพิ่มตามงานจริง
 • ไม่รวมการเปลี่ยนหลอดไปในจุดที่สูงเกิน 3.5 เมตร จะประเมินราคาเพิ่มตามงานจริง
 • ไม่รวมการเปลี่ยนหลอดของโคมไฟประดับที่มีความซับซ้อน
 • ไม่สามารถการันตีการจัดหาชนิดของหลอดไฟให้ได้ทุกชนิดตามหน้างาน