ช่วงเวลา

บริการช่างด่วน

08.00 – 17.00 น.

ราคาเริ่มต้นที่ 1,000

17.01 – 21.00 น.

ราคาเริ่มต้นที่ 1,200

21.01 – 07.59 น.

ราคาเริ่มต้นที่ 1,600

เงื่อนไขการให้บริการ