“บริการดูแลธุรกิจในช่วงหยุดดำเนินการ” เป็นอีกหนึ่งรูปแบบบริการที่ E-Fix มีความพร้อมที่จะให้บริการกับท่านผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจที่มีความประสงค์จะหยุดการดำเนินงานเอาไว้ก่อน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากสภาพเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ มีความจำเป็นอื่นใดที่ทำให้ท่านต้องหยุดกิจการเอาไว้ก่อน บริการนี้ถูกออกแบบมาสำหรับกิจการนั้นของท่าน เพื่อให้ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนถึงสถานประกอบการของท่านไม่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล E-Fx พร้อมให้บริการท่านในช่วงเวลานี้ เพื่อให้สถานประกอบการของท่านมีความพร้อมที่จะกลับมาเปิดดำเนินธุรกิจใหม่ หรือ แม้กระทั่งการขายต่อกิจการก็จะมีสภาพที่ดีกว่าและสมควรที่จะได้ราคาที่สูงกว่าสถานประกอบการที่ไม่ได้รับการดูแล

บริการดูแลธุรกิจในช่วงหยุดดำเนินการ คือ การบริการจัดส่งช่างและผู้ชำนาญงานมืออาชีพด้านต่างๆ เข้าไปดูแลสถานประกอบการของท่านในช่วงที่ปิดกิจการอยู่ เพื่อดูแลและตรวจเช็คระบบ และสถานที่ให้อยู่ในสภาพดี และคอยรายงานสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้นให้ท่านได้ทราบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

ตัวอย่างเช่น การดูแลระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และประปา ของสถานประกอบการที่ปิดกิจการ เราจะจัดส่งช่างที่เชี่ยวชาญเข้าไปทำการตรวจเช็คการทำงานว่ายังอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานหรือไม่ มีการรั่วซึมที่ผิดปกติ หรือ มีความเสียหายอื่นใดหรือเปล่า ซึ่งทุกครั้งที่เข้าไปจะมีการถ่ายภาพและทำรายงานส่งตรงไปยังท่านเจ้าของกิจการหรือผู้ดูแลให้ได้รับทราบปัญหา และท่านจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินการอยู่ตลอด เราจะทำหน้าที่ในการตรวจเช็ค เป็นหูเป็นตา และทำการแก้ไขซ่อมแซมตามการตัดสินใจของท่าน

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. ท่านผู้ประกอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ และเลือกบริการหรือแจ้งบริการที่ท่านต้องการให้เราดูแลในแบบฟอร์มด้านล่าง
2. ทีมงาน E-Fix ประเมินงานเบื้องต้นและติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเข้าตรวจสอบสภาพสถานประกอบการ
3. ทีมงาน E-Fix เข้าตรวจสอบสภาพหน้างานจริงเพื่อประเมินงานและเสนอราคา
4. ผู้ประกอบการพิจารณางานและราคา
5. เริ่มการให้บริการตามกำหนดที่นัดหมาย และส่งรายงานเป็นประจำทุกเดือน

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Lind ID : @efix

โทรศัพท์ : 093-161-5000