Loading...
บริการของเรา ช่างเชียงใหม่ 2020-03-17T10:51:03+00:00

เริ่มเปิดให้บริการในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามฟรีได้ที่นี้

ให้การ หาช่างเชียงใหม่ เป็นเรื่องง่าย “ปล่อยงานช่างไว้ในมือเรา E-Fix”

ให้บริการช่างซ่อม และแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับสถานประกอบการ โรงแรม สปา สำนักงาน หรือ สถานประกอบการอื่นๆ  เริ่มเปิดให้บริการในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (จะมีการขยายพื้นที่บริการต่อไปเพื่อรองรับความต้องการ) การ หาช่างเชียงใหม่ จะกลายเป็นเรื่องง่าย และสามารถวางใจได้อย่างเต็มที่ ให้บริการด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์ ผ่านการยืนยันตัวตน และผ่านการอบรมที่มีมาตรฐาน ต้องการ ช่างเชียงใหม่ บริการซ่อม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เครื่องปรับอากาศ ล้างแอร์ เชียงใหม่  ติดต่อ E-Fix

บริการของ E-Fix สำหรับผู้ประกอบการที่มอง หาช่างเชียงใหม่

จะเริ่มขึ้นเมื่อมีสถานประกอบการที่ ต้องการช่าง เชียงใหม่ ไปบริการซ่อมแซมแก้ไขปัญหา ติดต่อเข้ามาแจ้งปัญหา จะมีช่างผู้ชำนาญการเป็นผู้รับเรื่อง และสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประเมินงาน จากนั้นจะมีการจัดส่งทีมงานช่าง ที่เหมาะสมกับงานให้เดินทางไปยังสถานประกอบการเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบก่อนว่า ช่างที่จะส่งไปให้บริการเป็นคนไหน และช่างจะแต่งชุดฟอร์มของ E-Fix เป็นสัญลักษณ์ ก่อนการเข้าไปทำงานจะมีการส่งเอกสารขออนุญาตเข้าให้บริการจาก E-Fix แนบไป สามารถตรวจสอบรายละเอียดว่าตรงกับที่แจ้งเข้ามาหรือไม่ (เป็นการยืนยันความถูกต้องและเพื่อให้ทางสถานประกอบการที่ ต้องการหาช่าง บริการซ่อม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เครื่องปรับอากาศ ล้างแอร์ เชียงใหม่ ไปซ่อมแซมมั่นใจว่า เป็นช่างที่จัดส่งไปจาก E-Fix จริง) จากนั้นช่างจะเข้าไปตรวจสอบปัญหาหน้างานจริง พร้อมกับรายงานปัญหารวมถึงวิธีแก้ไขให้กับเจ้าของ หรือ ผู้ดูแลสถานประกอบการได้ทราบ ก่อนลงมือปฏิบัติงานซ่อมแซมแก้ไข และเมื่อได้ทำการซ่อมแซมเสร็จสิ้น จะมีเอกสารตรวจรับงานเพื่อให้ของบ้านประเมินงานและเซ็นรับก่อนช่างเดินทางกลับ ขั้นตอนสุดท้าย หลังจากการซ่อมแซมผ่านไปจะมีการโทรศัพท์ติดต่อไปสอบถามสถานประกอบการอีกครั้งจาก E-Fix เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาที่มีการแจ้งเข้ามาและได้รับการแก้ไขแล้วนั้นเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

งานบริการของ E-Fix

1. งานระบบไฟฟ้า เช่น เปลี่ยนย้ายดวงโคม หรือ สวิตช์ , งานตรวจเช็คสายไฟฟ้า , งานตรวจเช็คระบบไฟฟ้าที่ผิดปกติ , งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปภายในบ้าน (เครื่องทำน้ำอุ่น , พัดลม , พัดลมดูอากาศ เป็นต้น) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. งานระบบสื่อสาร เช่น งานติดตั้งหรือเปลี่ยนกล้อง CCTV , งานเดินสายแลนแบบลอยผนัง (ระยะไม่เกิน 5 เมตร) งานติดตั้งเครื่องตั้งเวลา (Timer) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. งานระบบปรับอากาศ เช่น งานล้างแอร์ , งานเติมน้ำยาแอร์ , งานเช็คแอร์ทำงานไม่ปกติ , งานติดตั้งแอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องการ หาช่าง ล้างแอร์ เชียงใหม่ efix ยินดีให้บริการ

4. งานระบบประปา และสุขาภิบาล เช่น งานซ่อมหรือเปลี่ยนก๊อกน้ำ , งานซ่อมท่อรั่วซึม , งานซ่อมหรือติดตั้งปั๊มน้ำ , งานติดตั้งหรือเปลี่ยนสุขภัณฑ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการ

ช่วงในเวลาปกติ

500฿ต่อครั้ง
  • 8 : 00 – 18 : 00 น.

ช่วงนอกเวลา

800฿ต่อครั้ง
  • 18 : 00 – 8 : 00 น.