งานบริการ ช่างติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จ และเสาเข็มคอนกรีต พร้อมสินค้าราคาพิเศษ เป็นอีกหนึ่งบริการพร้อมสินค้าคุณภาพซึ่ง E-Fix มีความมั่นใจที่จะนำเสนอให้กับท่านที่สนใจ งานบริการ ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จ และ ติดตั้งเสาเข็มคอนกรีต เป็นบริการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ E-Fix และ บริษัท เมโทรโปลิเเทน โปรดักส์ -เชียงใหม่ ผู้ผลิต จำหน่ายและให้บริการติดตั้ง แผ่นพื้นสำเร็จรูป เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง กำแพงกันดิน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีประสบการณ์มายาวนาน ทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่า สามารถให้บริการพร้อมสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราได้ ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้า คุณภาพของงานบริการ และในด้านราคาที่เป็นมาตรฐาน

ดูบริการช่างติดตั้งพร้อมสินค้าราคาพิเศษอื่นๆ