แบบฟอร์มรับข้อมูลงานบริการบำรุงรักษาสำหรับสถานประกอบการ

 

คำอธิบาย : งานบำรุงรักษา หรือ เรียกอย่างสั้นๆ ว่า PM มาจากคำว่า Preventive Maintenance เป็นการบริการที่เน้นไปที่การบำรุงรักษา ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือการชำรุดเสียหายของระบบต่างๆ ที่ใช้งานตามปกติ โดยการบริการเน้นไปที่การตรวจสอบ ดูแล การตรวจเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

ประโยชน์ของงานบริการแบบ PM คือ ทำให้ระบบต่างๆ ทำงานได้อย่างต่อเนื่องลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหา และทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ในระบบยืนยาว ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแก้ไข และลดปริมาณงานที่ต้องดูแลเป็นประจำของสถานประกอบการ ยกให้เป็นหน้าที่ของทีมช่างผู้ชำนาญงานจาก E-Fix