งานซ่อมนัดหมาย

บริการ งานซ่อมนัดหมาย ของ E-Fix คือ งานบริการตามคิวงานของช่างในระบบ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดต่อนัดหมายเวลาในการเข้าไปให้บริการได้ตามคิวงาน หรือ ตามเวลาที่ผู้ใช้บริการสะดวกได้โดยการแจ้งนัดเวลาล่วงหน้า หาช่างเชียงใหม่ หาช่างลำพูน ติดต่อเราได้ตั้งแต่ 6.00 น. ถึง เที่ยงคืน ทุกวัน

การให้บริการงานซ่อมนัดหมาย จะเริ่มจากการแจ้งความต้องการช่างเข้ามาให้แอดมินรับทราบ จากนั้นแอดมินจะทำการประสานงาน และตรวจสอบคิวงานของช่าง เพื่อกำหนดเวลาการนัดหมายเข้าไปให้บริการ ซึ่งในขั้นตอนนี้ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเวลาที่ท่านสะดวกที่จะรับบริการได้ ทาง E-Fix จะจัดส่งทีมงานช่างเชียงใหม่ เข้าไปตามกำหนดเวลา โดยอัตราการให้บริการในแต่ละช่วงเวลาจะมีความแตกต่างกัน ดังตารางด้านล่าง

อัตราค่าบริการช่างนัดหมาย

ช่วงเวลา

บริการช่างนัดหมาย

08.00 – 17.00 น.

ราคาเริ่มต้นที่ 550

17.01 – 21.00 น.

ราคาเริ่มต้นที่ 880

21.01 – 07.59 น.

ราคาเริ่มต้นที่ 1,100

เงื่อนไขการให้บริการ